Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_014 (135 620,54 m2)

Meno mapovateľa

Kúdela Matúš

Dátum monitoringu

8.8.2015

Čas (od - do)

15:30 - 18:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

nížinná rieka

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05.01 - modifikácie vo vodných prietokoch Nízka 100,00 V-/B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Stredná 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Stylurus flavipes na lokalite nezistený, intenzívne mapovaný najmä metódou A (vyhľadávanie exúvií). Zdanlivo vhodné biotopy v prúdivých častiach rieky. Vďaka umelo udržiavanému konštantnému prietoku sú v pobrežných častiach bohato vyvinuté litorálne zárasty, ktoré nadväzujú na bujné brehové porasty. Úplne absentujú otvorené odkryté plochy na brehoch - vďaka čomu nie je možné jednoduché vyhľadávanie exúvií. Vzhľadom na potvrdený výskyt druhu povyše aj poniže lokality sa pravdepodobne vyskytuje aj tu, len pravdepodobne uniká pozornosti. Potrebné zistiť, či stabilný prietok negatívne ovplyvňuje početnosť druhu alebo iba znižuje jeho zaznamenateľnosť pri mapovaní.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
šidlo tmavé 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka žltonohá 0 ks jedince získané ručným zberom na lokalite NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
šidlo obrovské 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy