Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_007 (8 859 320,82 m2)

Meno mapovatela

Baranová Beáta

Dátum monitoringu

21.5.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy

Popis

Zmiešaný jedľovobukový les s dominanciou jedľe.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

75,00 % 25,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - odstránenie porastu Nízka 5,00 V-/B-
B02.04 - odstránenie sušiny Vysoká 20,00 V-/B-
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Nízka 1,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

75,00 % 25,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Napriek prítomnosti vhodných biotopov nebol druh Boros schneideri zaznamenaný, jeho prítomnosť na lokalite však možno predpokladať.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
TMP-3 1,00 x 1 000,00 V teréne nie je fixovaná, zameraná v GPS. TML_BoroSchn_007_20150521_003.JPG
TMP-1 1,00 x 1 000,00 V teréne nie je fixovaná, zaznamenaná v GPS. TML_BoroSchn_007_20150521_001.JPG
TMP-2 1,00 x 1 000,00 V teréne nie je fixovaná, zameraná v GPS. TML_BoroSchn_007_20150521_002.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) TMP-2 3 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov TMP-1 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Boros schneiderov TMP-2 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Boros schneiderov TMP-3 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy