Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_002 (2 670 388,76 m2)

Meno mapovateľa

Balla Tomáš

Dátum monitoringu

14.8.2013

Čas (od - do)

8:00 - 15:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Vzhľadom na skorý nástup teplého počasia v tomto roku je dátum mapovania pre tento druh už neskorý.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 20,00 x 200,00 GPS TMP1StylFlav_002_14082013.jpg
2 20,00 x 200,00 GPS TMP2StylFlav_002_14082013.jpg
3 20,00 x 200,00 GPS TMP3StylFlav_002_14082013.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka žltonohá 2 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
klinovka žltonohá 1 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
klinovka hadia 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Libellula depressa Linnaeus, 1758 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris,1782) 50 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka žltonohá 3 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy