Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_020 (1 143,26 m2)

Meno mapovateľa

Balla Tomáš

Dátum monitoringu

1.8.2015

Čas (od - do)

8:00 - 11:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Pozorované kladenie 4 samíc


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Orthetrum brunneum (Fonsolombe, 1837) 1 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia
klinovka žltonohá 4 ks vizuálne pozorovanie SAMICA - dospelý jedinec samičieho pohlavia
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Sympetrum sanquineum (Muller, 1764) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy