Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_185

Dátum monitoringu

13.8.2015

Meno mapovateľa

Daniel-Szabó Juraj


Výmera TML

129 932,17 m2

JPRL

232

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 9,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 60,00
X1 - Rúbaniská s prevahou bylín a tráv 1,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

20,00


E1

25,00

E0

3,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1040 , 1100

Sklon (%)

40,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

mladšie zabezpečené skupinky na V1/3 nevhodná dominancia smreka s nedostatkom rep.absenciou buka,na ostatnej ploche pomiestne nedostatok jedle smrekové sucháre v úžľabinkách kvetnatá bučina, prechod 5 a 6 lvst. vzrast a habitus ovplyvnený nadmorskou výškou, často výmladkového pôvodu


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

20,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

80,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

10,00

130,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

10,00

10,00

5,00

75,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

130,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

22,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

10,00

Dvojetážový

60,00

Viacetážový

30,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

0

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

80,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 50,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Ťažbovo-obnovné zásahy 10,00

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 90,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov Nízka 10,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B-
F03.01 - poľovníctvo Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Betula sp. E3 0,10
javor horský E3 2,00
jarabina vtácia E3 0,50
buk lesný E2 25,00
smrek obycajný E2 5,00
jedla biela E2 2,00
Betula sp. E2 0,50
jarabina vtácia E2 0,50
buk lesný E1 25,00
smrek obycajný E1 5,00
jedla biela E1 0,50
jarabina vtácia E1 0,50
Betula sp. E1 0,10
javor horský E1 0,50
brusnica cucoriedková 11-500 medzi 1% a 25%
rakyt cyprusovitý 11-500 menej ako 1%
ploník stencený 1-10 menej ako 1%
buk lesný E3 44,00
Deschampsia flexuosa (syn.) 11-500 menej ako 1%
smlz trstovníkovitý 501+ nad 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy