Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_179

Dátum monitoringu

12.8.2015

Meno mapovateľa

Rizman Ivor


Výmera TML

77 342,24 m2

JPRL

4181

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 40,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

0,00


E1

15,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1080 , 1200

Sklon (%)

60,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

Mozaikový výskyt s Ls5.1 a prechod medzi Ls5.2 a 5.1


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

70,00

100,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 80,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 15,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E3 89,00
javor horský E3 1,00
buk lesný E1 0,50
javor horský E1 0,50
jarabina vtácia E1 0,10
smrek obycajný E1 0,10
smlz trstovníkovitý 501+ medzi 1% a 25%
paprad rozložená 501+ medzi 1% a 25%
srnovník purpurový 501+ menej ako 1%
kyslicka obycajná 501+ medzi 1% a 25%
zlatobyl obycajná 1-10 menej ako 1%
šalátovka múrová 0 menej ako 1%
paprad samcia 1-10 menej ako 1%
ostružina srstnatá 1-10 menej ako 1%
lipkavec marinkový 1-10 menej ako 1%
Lamium luteum (syn.) 0 menej ako 1%
hviezdica hájna 0 menej ako 1%
iskerník platanolistý 0 menej ako 1%
kokorík praslenatý 11-500 menej ako 1%
Viola silvatica (syn.) 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy