Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_018

Dátum monitoringu

5.8.2015

Meno mapovateľa

Siakeľ Peter


Výmera TML

88 193,66 m2

JPRL

191A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 60,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 35,00
X1 - Rúbaniská s prevahou bylín a tráv 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

45,00

E2

0,50


E1

80,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

470 , 540

Sklon (%)

45,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

porast po vetrovej kalamite (L10) b02.06 - spracovanie kalamity výchovné zásahy=spracovanie kalamity


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

35,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

45,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

100,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

40,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

30,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 50,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Vysoká 100,00 V-/B-
D01 - dopravné siete Stredná 1,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
paprad samcia 1-10 menej ako 1%
žerušnica nedotklivá 0 menej ako 1%
ostrica Pairaeiho 11-500 menej ako 1%
silenka ovisnutá 0 menej ako 1%
Chamaenerion angustifolium (syn.) 11-500 menej ako 1%
hviezdnik rocný 0 menej ako 1%
breza biela E1 0,10
vrba rakytová E1 0,10
Rosa sp. E1 0,10
borovica lesná E1 0,10
lubovník bodkovaný 1-10 menej ako 1%
Sonchus sp. 0 menej ako 1%
pohánkovec ovíjavý 1-10 menej ako 1%
starcek obycajný 1-10 menej ako 1%
Vicia sp. 0 menej ako 1%
smlz kroviskový 501+ medzi 1% a 25%
veronika lekárska 501+ medzi 1% a 25%
ciernohlávok obycajný 0 menej ako 1%
krticník hluznatý 1-10 menej ako 1%
ostružina malinová 11-500 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy