Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_013

Dátum monitoringu

6.8.2015

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

56 746,47 m2

JPRL

410 C

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 65,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 25,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

1,00


E1

40,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

440 , 520

Sklon (%)

70,00

Expozícia

S

 

Poznámky

B5 Hrubé mŕtve drevo ležiace 1 ks/ha = 0,5 ks/ha;


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

40,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

35,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

65,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

30,00

100,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

30,00

70,00

30,00

70,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

100,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

35,00

Dvojetážový

65,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

3

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

40,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
aktívny manažment bez zásahu 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.01 - erózia Nízka 100,00 V-/B-
K01.03 - vysušovanie Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
kuklík mestský 1-10 medzi 1% a 25%
javor polný E1 0,10
pakost smradlavý 1-10 medzi 1% a 25%
zemolez obycajný E1 0,10
Convolvulus sepium (syn.) 1-10 menej ako 1%
drien obycajný E1 0,10
vrbovka horská 0 menej ako 1%
bažanka trváca 1-10 medzi 1% a 25%
krkoška chlpatá 1-10 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 11-500 menej ako 1%
rebrícek obycajný nepôvodné 0 menej ako 1%
jarabina mukynová E1 0,10
jasen štíhly E3 15,00
stoklas konáristý 0 menej ako 1%
lipa velkolistá E1 0,10
javor horský E3 5,00
Euphorbia cyparissias (syn.) 0 menej ako 1%
hrab obycajný E1 0,10
Ulmus montana (syn.) E3 1,00
sladic obycajný 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy