Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_106

Dátum monitoringu

4.8.2015

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

56 060,40 m2

JPRL

153 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 20,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

98,00

E2

0,00


E1

5,00

E0

3,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

400 , 550

Sklon (%)

50,00

Expozícia

J

 

Poznámky

TML preložená z JPRL 140 A; Je prehodený taxačný opis medzi čiastkovými plochami medzi čiastkovými plochami 153 A a 153 B - vek, plocha, zastúpenie drevín;


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

90,00

Nepôvodné

10,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

90,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

100,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 20,00 V-/B-
F04.02 - zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.) Nízka 100,00 V-/B-
K01.01 - erózia Nízka 80,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
ploník stencený 501+ medzi 1% a 25%
bielomach sivý 0 medzi 1% a 25%
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
jastrabník savojský 0 menej ako 1%
Luzula nemorosa (syn.) 0 medzi 1% a 25%
Hieracium sylvaticum (syn.) 0 menej ako 1%
smlz trstovníkovitý 1-10 menej ako 1%
buk lesný E1 2,00
buk lesný E2 0,10
Betula verrucosa (syn.) E3 0,10
dub zimný E3 1,00
borovica lesná E3 nepôvodné 5,00
smrekovec opadavý E3 nepôvodné 0,10
Picea excelsa (syn.) E3 nepôvodné 2,00
buk lesný E3 90,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy