Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_078

Dátum monitoringu

23.6.2015

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

146 095,66 m2

JPRL

164

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 40,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

1,00


E1

40,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

340 , 420

Sklon (%)

55,00

Expozícia

SZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

5,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

30,00

75,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

80,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

0

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

35,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
aktívny manažment bez zásahu 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 50,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Nízka 30,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
bršlen bradavicnatý E1 0,10
baza cierna E1 0,10
Ulmus montana (syn.) E1 0,10
hrab obycajný E1 0,10
dub cerový E1 0,10
javor horský E1 0,10
javor mliecny E1 0,10
javor polný E1 0,50
buk lesný E1 2,00
jasen štíhly E1 3,00
javor polný E2 0,10
drien obycajný E2 0,50
lieska obycajná E2 0,50
javor horský E3 0,10
cerešna vtácia E3 0,10
borovica lesná E3 nepôvodné 0,10
agát biely E3 invázne 0,10
jarabina mukynová E3 1,00
lipa velkolistá E3 2,00
dub cerový E3 5,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy