Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_017 (10 338,28 m2)

Meno mapovateľa

Balla Tomáš

Dátum monitoringu

25.7.2015

Čas (od - do)

9:00 - 13:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Mapovanie imág, kvalita populácie zmenená na dobrú vzhľadom na predchádzajúcu kontrolu.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
šidlo tmavé 1 ks vizuálne pozorovanie SAMICA - dospelý jedinec samičieho pohlavia
klinovka hadia 4 ks vizuálne pozorovanie PARENIE - párenie
klinovka žltonohá 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris,1782) 150 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
šidlo obrovské 1 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy