Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_020

Dátum monitoringu

31.7.2015

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

73 666,89 m2

JPRL

560 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 63,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 35,00
X1 - Rúbaniská s prevahou bylín a tráv 2,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

0,00


E1

40,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

540 , 600

Sklon (%)

45,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

40,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

85,00

105,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

105,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

50,00

Dvojetážový

50,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

45,00

3 - Výrazne zhoršený

15,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
aktívny manažment bez zásahu 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
K01.03 - vysušovanie Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
áron alpský 0 menej ako 1%
lubovník bodkovaný 0 menej ako 1%
Aconitum sp. 0 menej ako 1%
Euphorbia cyparissias (syn.) 0 menej ako 1%
kamienka modropurpurová 0 menej ako 1%
psojazyk lekársky 0 medzi 1% a 25%
kokorík vonavý 1-10 menej ako 1%
Glechoma hederacea subsp. hirsuta (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
zvoncek prhlavolistý 1-10 menej ako 1%
kopytník európsky 11-500 medzi 1% a 25%
veronika lekárska 0 menej ako 1%
brectan popínavý 1-10 menej ako 1%
Convolvulus sepium (syn.) 0 menej ako 1%
jahoda obycajná 1-10 medzi 1% a 25%
Dactylis glomerata subsp. polygama (syn.) 1-10 menej ako 1%
fialka srstnatá 1-10 medzi 1% a 25%
Euphorbia amygdaloides (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
Hieracium sylvaticum (syn.) 0 menej ako 1%
hluchavka škvrnitá 1-10 menej ako 1%
hrachor jarný 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy