Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_005

Dátum monitoringu

30.7.2015

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

50 069,83 m2

JPRL

158 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

2,00


E1

40,00

E0

2,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

710 , 960

Sklon (%)

90,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

95,00

Nepôvodné

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

40,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

60,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

30,00

160,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

10,00

90,00

10,00

60,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

160,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

1

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

30,00

3 - Výrazne zhoršený

20,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 20,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
dub zimný E3 0,50
psincek tuhý 0 menej ako 1%
smlz kroviskový nepôvodné 0 menej ako 1%
krticník hluznatý 0 menej ako 1%
smlz trstovníkovitý 1-10 medzi 1% a 25%
brusnica cucoriedková 1-10 medzi 1% a 25%
Luzula nemorosa (syn.) 501+ medzi 1% a 25%
Deschampsia flexuosa (syn.) 1-10 medzi 1% a 25%
javor horský E1 nepôvodné 0,10
smrekovec opadavý E1 nepôvodné 0,10
buk lesný E1 10,00
javor horský E2 nepôvodné 0,10
buk lesný E2 2,00
javor horský E3 nepôvodné 0,10
jasen štíhly E3 nepôvodné 0,10
Picea excelsa (syn.) E3 nepôvodné 5,00
buk lesný E3 65,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy