Vytlačiť

Smrekovcovo-limbové lesy

Smrekovcovo-limbové lesy


Kód TML

TML_9420_031

Dátum monitoringu

30.7.2015

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

259 449,86 m2

JPRL

541a

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné 20,00
Ls9.4 - Smrekovcovo-limbové lesy 70,00
X2 - Rúbaniská s prevahou drevín 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

15,00


E1

80,00

E0

5,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1200 , 1540

Sklon (%)

100,00

Expozícia

S

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

60,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

160,00

180,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

180,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

3

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

3

Ležiace

1

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

10,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

30,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 60,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G05.07 - chýbanie nesprávne nastavených opatrení ochrany prírody Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jarabina vtácia E2 0,50
kortúza Matthioliho 1-10 medzi 1% a 25%
vranovec štvorlistý 0 menej ako 1%
zemolez cierny E2 0,50
podbelica alpínska 11-500 menej ako 1%
cermel lesný 1-10 menej ako 1%
javor horský E2 0,50
ostružina skalná 1-10 menej ako 1%
Campanula trachelium (syn.) 0 menej ako 1%
vrba rakytová E2 0,10
tônovka dvojlistá 1-10 menej ako 1%
mesacnica trváca 0 medzi 1% a 25%
breza biela E2 0,10
jahoda obycajná 1-10 menej ako 1%
iskerník prudký 0 menej ako 1%
smrek obycajný E2 2,00
slezinník zelený 1-10 menej ako 1%
pakost smradlavý 1-10 menej ako 1%
buk lesný E3 0,10
macucha cesnackovitá 11-500 medzi 1% a 25%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy