Vytlačiť

Smrekovcovo-limbové lesy

Smrekovcovo-limbové lesy


Kód TML

TML_9420_006

Dátum monitoringu

21.7.2015

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

57 945,89 m2

JPRL

509

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr10 - Kosodrevina 20,00
Ls9.4 - Smrekovcovo-limbové lesy 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

25,00

E2

60,00


E1

65,00

E0

85,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1490 , 1510

Sklon (%)

15,00

Expozícia

V

 

Poznámky

Pri ceste zrážkomer SHMÚ. Výskyt Meum anthamanticum: frekvencia výskytu 1, pokryvnosť 1; taxón nie je v zozname rastlín, nedá sa naplniť.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

15,00

120,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

80,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

10

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

35,00

1 - Mierne zhoršený

28,00

2 - Stredne zhoršený

35,00

3 - Výrazne zhoršený

2,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 20,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 20,00 V-
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad Nízka 20,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
ostružina malinová 1-10 menej ako 1%
macucha cesnackovitá 0 medzi 1% a 25%
ploník obycajný 1-10 medzi 1% a 25%
brusnica cucoriedková 501+ nad 25%
ploník stencený 1-10 medzi 1% a 25%
smlz chlpkatý 501+ medzi 1% a 25%
rakyt cyprusovitý 1-10 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E1 0,50
porastník Schreberov 11-500 medzi 1% a 25%
vrba rakytová E1 0,10
dvojhrot chvostovitý 11-500 medzi 1% a 25%
jarabina vtácia E1 2,00
borovica horská E1 5,00
Sphagnum sp. 11-500 nad 25%
borovica limbová E2 0,10
papradka samicia 1-10 medzi 1% a 25%
hadovník väcší 1-10 menej ako 1%
jarabina vtácia E2 3,00
pakost lesný 0 menej ako 1%
vrba rakytová E2 0,50

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy