Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_004

Dátum monitoringu

17.7.2015

Meno mapovateľa

Rizman Ivor


Výmera TML

39 030,91 m2

JPRL

280 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 45,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 50,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

5,00


E1

55,00

E0

2,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1100 , 1190

Sklon (%)

60,00

Expozícia

V

 

Poznámky

Len na vypuklých hrebienkoch a pri hrebeni inak ls5.1


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

55,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

120,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

0

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

3

Ležiace

1

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E3 50,00
jedla biela E3 15,00
smrek obycajný E3 15,00
jedla biela E2 3,00
buk lesný E2 3,00
jedla biela E1 3,00
buk lesný E1 2,00
jarabina vtácia E1 1,00
Rumex arifolius (syn.) 1-10 menej ako 1%
ploník stencený 11-500 menej ako 1%
Luzula flavescens (syn.) 0 menej ako 1%
brusnica cucoriedková 501+ medzi 1% a 25%
kyslicka obycajná 501+ menej ako 1%
Mulgedium alpinum (syn.) 11-500 menej ako 1%
macucha cesnackovitá 11-500 menej ako 1%
ostružina malinová 11-500 menej ako 1%
smlz trstovníkovitý 11-500 medzi 1% a 25%
paprad rozložená 501+ medzi 1% a 25%
chlpana lesná 1-10 menej ako 1%
srnovník purpurový 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy