Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_041

Dátum monitoringu

16.7.2015

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

110 538,17 m2

JPRL

89

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 18,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 30,00
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 2,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

10,00


E1

60,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

330 , 400

Sklon (%)

100,00

Expozícia

J

 

Poznámky

Pôvodná TML v súkr.zverbici - plocha posunutá cca 1,5 km; X9 = porasty BO (miestami BC) na stanovištiach Ls5.4, resp. Ls3.1 - miestami silne degradovaných;


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

Rôznoveké (> 50 r.)

80,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

60,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

10,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

50,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

3

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

50,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
aktívny manažment bez zásahu 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01 - baníctvo a lomy Stredná 5,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 5,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
borovica lesná E3 50,00
jasen štíhly E3 0,10
hruška planá E3 0,10
javor polný E3 0,10
jarabina mukynová E3 0,50
breza previsnutá E3 0,50
borovica lesná E2 1,00
borievka obycajná E2 5,00
Rosa sp. E2 3,00
drác obycajný E2 0,50
lieska obycajná E2 1,00
borievka obycajná E1 5,00
Rosa sp. E1 3,00
drác obycajný E1 1,00
jarabina mukynová E1 1,00
borovica lesná E1 3,00
lieska obycajná E1 0,50
buk lesný E1 0,50
javor polný E1 0,50
hruška planá E1 0,50
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy