Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_041

Dátum monitoringu

16.7.2015

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

110 538,17 m2

JPRL

89

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 18,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 30,00
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 2,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

10,00


E1

60,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

330 , 400

Sklon (%)

100,00

Expozícia

J

 

Poznámky

Pôvodná TML v súkr.zverbici - plocha posunutá cca 1,5 km; X9 = porasty BO (miestami BC) na stanovištiach Ls5.4, resp. Ls3.1 - miestami silne degradovaných;


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

Rôznoveké (> 50 r.)

80,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

60,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

10,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

50,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

3

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

50,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
aktívny manažment bez zásahu 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01 - baníctvo a lomy Stredná 5,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 5,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
dub zimný E1 0,50
Sempervivum sp. 1-10 menej ako 1%
breza previsnutá E1 0,50
hadinec obycajný 1-10 menej ako 1%
hruška planá E1 0,50
Centaurea stoebe (syn.) 1-10 menej ako 1%
javor polný E1 0,50
Verbascum sp. 1-10 menej ako 1%
buk lesný E1 0,50
smlz pestrý 1-10 medzi 1% a 25%
lieska obycajná E1 0,50
ostrica biela 1-10 medzi 1% a 25%
borovica lesná E1 3,00
krasovlas bezbylový 1-10 menej ako 1%
jarabina mukynová E1 1,00
hrdobarka obycajná 11-500 medzi 1% a 25%
drác obycajný E1 1,00
Thymus sp. 1-10 menej ako 1%
Rosa sp. E1 3,00
slezinník rutovitý 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy