Vytlačiť

Smrekovcovo-limbové lesy

Smrekovcovo-limbové lesy


Kód TML

TML_9420_034

Dátum monitoringu

16.7.2015

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

590 493,90 m2

JPRL

893

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls9.1 - Smrekové lesy cucoriedkové 15,00
Ls9.4 - Smrekovcovo-limbové lesy 40,00
X2 - Rúbaniská s prevahou drevín 45,00

Pokryvnosť etáže

E3

55,00

E2

25,00


E1

80,00

E0

50,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1320 , 1560

Sklon (%)

60,00

Expozícia

SV

 

Poznámky

Sklon premenlivý. Výskyt LB nerovnomerný.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

90,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

160,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

7,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

70,00

Dvojetážový

30,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

25

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

37,00

3 - Výrazne zhoršený

3,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov Vysoká 100,00 V+
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 5,00 V-
K01.01 - erózia Stredná 15,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smrekovec opadavý E2 0,50
vrba rakytová E2 0,50
smrek obycajný E1 1,00
borovica horská E1 1,00
vrba rakytová E1 0,50
smrekovec opadavý E1 0,50
breza biela E1 2,00
brusnica cucoriedková 501+ nad 25%
macucha cesnackovitá 1-10 menej ako 1%
horec luskácovitý 1-10 menej ako 1%
podbelica alpínska 11-500 medzi 1% a 25%
kýchavica biela 11-500 menej ako 1%
brusnica obycajná 1-10 medzi 1% a 25%
jastrabník lesný 1-10 menej ako 1%
Dryopteris austriaca (syn.) 1-10 menej ako 1%
zemolez cierny E1 0,50
Rosa sp. E1 0,10
kalina obycajná E1 0,10
jarabina vtácia E1 2,00
smlz chlpkatý 11-500 medzi 1% a 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy