Vytlačiť

Smrekovcovo-limbové lesy

Smrekovcovo-limbové lesy


Kód TML

TML_9420_030

Dátum monitoringu

15.7.2015

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

100 687,40 m2

JPRL

673

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr10 - Kosodrevina 50,00
Ls9.1 - Smrekové lesy cucoriedkové 10,00
Ls9.4 - Smrekovcovo-limbové lesy 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

20,00

E2

20,00


E1

65,00

E0

40,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1520 , 1630

Sklon (%)

50,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

Horná hranica lesa, časť biotopu v 7., časť v 8. lvs. V prirodzenom zmladení prevažuje KS s výškou do 1 m.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

80,00

120,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

120,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

23,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

50,00

Dvojetážový

50,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

25,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

34,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov Vysoká 100,00 V+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 7,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smlz chlpkatý 11-500 medzi 1% a 25%
Juniperus nana (syn.) E1 0,50
vrba rakytová E1 0,10
jarabina vtácia E1 1,00
smrekovec opadavý E1 0,10
borovica limbová E1 0,10
borovica limbová E2 0,10
jarabina vtácia E2 0,50
borovica horská E1 20,00
smrek obycajný E1 2,00
smrek obycajný E2 0,50
borovica limbová E3 0,50
borovica horská E3 1,00
smrekovec opadavý E3 1,00
kyslicka obycajná 1-10 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E3 17,00
ostružina malinová 0 menej ako 1%
borovica horská E2 20,00
kyprina úzkolistá 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E3 2,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy