Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký


Kód TML

TML_LycaDisp_039 (92 850,63 m2)

Meno mapovatela

Thomka Vladimír

Dátum monitoringu

9.7.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné a podhorské kosné lúky

Popis

v rámci TML aj Lk6 a Br nelesné brehové porasty

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.01 - intenzívne kosenie alebo intenzifikácia Vysoká 50,00 V-
B02 - Obnova lesa a manažment Stredná 10,00 V-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Vysoká 20,00 V-
D02.01 - elektrické a telefónne vedenie Stredná 10,00 V-
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Stredná 20,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Rekonštrukcia štátnej cesty 1. triedy I/73 (medzinárodný cestný ťah E 371) v úseku Ladomirová - Hunkovce rekonštrukcia cesty (km 47,935- 48,487) v dĺžke 552 m. Pri rekonštrukcii odstránená časť brehového porastu s jedincami Fraxinus excelsior. Záber pôdy za účelom rozšírenia cestného telesa v časti TML.. Kultúrne diely n rámci TML boli mulčované.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Zygaena purpuralis (Pontoppidan, 1763) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Babôčka zubatokrídla 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Brenthis daphne (Denis et Schiffermueller, 1775) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
modráčik čiernoškvrnný 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
rak riečny 1 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Melitaea diamina (Lang, 1789) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Apatura iris (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy