Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_043

Dátum monitoringu

9.7.2015

Meno mapovateľa

Rizman Ivor


Výmera TML

4 314,14 m2

JPRL

neplodná plocha 33

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

40,00

E2

10,00


E1

80,00

E0

5,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1020 , 1050

Sklon (%)

100,00

Expozícia

Z

 

Poznámky

SK1+Ls6.2 SK1 prakticky bez plochy - kolmá stena


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

90,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

120,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E3 5,00
päťprstnica voňavá 0 menej ako 1%
jarabina mukynová E3 1,00
Cerastium sp. 1-10 medzi 1% a 25%
žerušnicník piesocný 11-500 menej ako 1%
jahoda obycajná 11-500 menej ako 1%
hlavác lesklý 1-10 menej ako 1%
borovica lesná E3 25,00
jastrabník lesný 1-10 menej ako 1%
lomikamen metlinatý 1-10 menej ako 1%
Sempervivum sp. 1-10 medzi 1% a 25%
Entodon schreberi (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
plešivec dvojdomý 1-10 medzi 1% a 25%
metluška krivolaká 1-10 menej ako 1%
zerva hlavickatá 501+ menej ako 1%
Pyrola sp. 0 menej ako 1%
kruštík tmavočervený 0 menej ako 1%
zlatobyl obycajná 0 menej ako 1%
zvonček maličký 501+ medzi 1% a 25%
Chrysanthemum corymbosum subsp. clusii (syn.) 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy