Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_044

Dátum monitoringu

2.7.2015

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

277 615,62 m2

JPRL

228A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 15,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 15,00
Pi5 - 4341000 3,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 1,00
Tr5 - Dealpínske travinnobylinné porasty 1,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 65,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

15,00


E1

70,00

E0

5,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

950 , 1120

Sklon (%)

100,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

TML presunutá z pôvodnej JPRL cca 1km..(v pôvodnej JPRL daný biotop nebol nájdený)


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

30,00

Rôznoveké (> 50 r.)

70,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

2,00

50,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

7

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - neintenzívne Nízka 70,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor horský E3 1,00
jedla biela E3 0,50
borovica lesná E2 5,00
jarabina mukynová E2 1,00
luskác lekársky 1-10 menej ako 1%
borovica lesná E3 25,00
jarabina mukynová E3 1,00
smrek obycajný E3 25,00
borievka obycajná E2 5,00
smrek obycajný E2 5,00
javor horský E2 0,50
skalník ciernoplodý E2 0,50
smrek obycajný E1 2,00
borievka obycajná E1 5,00
borovica lesná E1 3,00
javor horský E1 0,50
skalník ciernoplodý E1 0,50
jarabina mukynová E1 0,50
Rosa sp. E1 0,50
jarabina vtácia E1 0,10
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy