Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_044

Dátum monitoringu

2.7.2015

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

277 615,62 m2

JPRL

228A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 15,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 15,00
Pi5 - 4341000 3,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 1,00
Tr5 - Dealpínske travinnobylinné porasty 1,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 65,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

15,00


E1

70,00

E0

5,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

950 , 1120

Sklon (%)

100,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

TML presunutá z pôvodnej JPRL cca 1km..(v pôvodnej JPRL daný biotop nebol nájdený)


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

30,00

Rôznoveké (> 50 r.)

70,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

2,00

50,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

7

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - neintenzívne Nízka 70,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
prvosienka holá 11-500 medzi 1% a 25%
Arabis sp. 11-500 menej ako 1%
zerva hlavickatá 11-500 medzi 1% a 25%
Fragaria sp. 11-500 menej ako 1%
Leontodon sp. 11-500 menej ako 1%
horcinka horká 501+ menej ako 1%
nátržník priamy 11-500 menej ako 1%
brusnica obycajná 1-10 medzi 1% a 25%
lazerník širokolistý 501+ medzi 1% a 25%
vemenník dvojlistý 1-10 menej ako 1%
poniklec slovenský 11-500 medzi 1% a 25%
tônovka dvojlistá 1-10 menej ako 1%
hlavác žltkastý 501+ menej ako 1%
kokorík vonavý 1-10 menej ako 1%
ostrevka vápnomilná 501+ nad 25%
pichliac lepkavý 11-500 menej ako 1%
jedla biela E1 0,10
zubacka devätlistá 1-10 menej ako 1%
vrba rakytová E1 0,10
Valeriana sp. 11-500 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy