Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_037

Dátum monitoringu

30.6.2015

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

378 473,38 m2

JPRL

206

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 3,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 20,00
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné 30,00
Tr5 - Dealpínske travinnobylinné porasty 7,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

60,00

E2

5,00


E1

60,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1040 , 1460

Sklon (%)

100,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

priemerný sklon na ploche s biotopom je väčší ako 100%.. aktivita L10 = kôrovcová kalamita (nachádza sa na TML, avšak mimo sledovaného biotopu);


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

80,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

4,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

50,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

50,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

4

Zvlášť cenné

3

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 30,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-
L07 - búrky Stredná 5,00 V-/B+
L10 - iné prírodné katastrofy Stredná 5,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
borievka obycajná E1 0,50
vrba rakytová E1 0,50
jarabina mukynová E1 0,50
buk lesný E1 0,10
cermel lesný 11-500 medzi 1% a 25%
brusnica obycajná 11-500 medzi 1% a 25%
brusnica cucoriedková 1-10 medzi 1% a 25%
smlz pestrý 11-500 medzi 1% a 25%
bôlhoj lekársky 1-10 medzi 1% a 25%
horcinka horká 11-500 menej ako 1%
bodliak sivastý 501+ medzi 1% a 25%
tarica kopcová 1-10 menej ako 1%
poniklec slovenský 11-500 menej ako 1%
astra alpínska 11-500 medzi 1% a 25%
zerva hlavickatá 11-500 medzi 1% a 25%
rimbaba chocholíkatá 1-10 menej ako 1%
Thymus sp. 11-500 medzi 1% a 25%
Ranunculus sp. 0 menej ako 1%
stokráska Micheliho 11-500 medzi 1% a 25%
mliecnik chvojkový 11-500 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy