Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_181

Dátum monitoringu

24.6.2015

Meno mapovateľa

Kliment Pavel


Výmera TML

254 181,91 m2

JPRL

853

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 40,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

1,00


E1

6,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

410 , 560

Sklon (%)

30,00

Expozícia

S

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

0,50

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

80,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

30,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 50,00

Vhodný (pasívny) 80,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 50,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 30,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 5,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Entodon schreberi (syn.) 1-10 menej ako 1%
brusnica cucoriedková 1-10 menej ako 1%
krucinka farbiarska 0 menej ako 1%
buk lesný E1 5,00
buk lesný E2 1,00
ploník borievkový 11-500 menej ako 1%
papradka samicia 1-10 menej ako 1%
breza biela E3 1,00
Quercus petraea agg. E3 0,50
buk lesný E3 78,50

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy