Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_005

Dátum monitoringu

19.6.2015

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

84 286,43 m2

JPRL

366

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 35,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 65,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

4,00


E1

55,00

E0

10,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

660 , 750

Sklon (%)

90,00

Expozícia

J

 

Poznámky

PR Čertova dolina


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

45,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

0

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

5

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

95,00

1 - Mierne zhoršený

3,00

2 - Stredne zhoršený

2,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 1,00 V-/B-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Stredná 1,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
paprad samcia 501+ nad 25%
prilbica pestrá 1-10 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 1-10 menej ako 1%
plúcnik tmavý 1-10 menej ako 1%
kyslicka obycajná 11-500 menej ako 1%
Senecio nemorensis agg. 11-500 menej ako 1%
udatník lesný 0 menej ako 1%
záružlie mociarne 0 menej ako 1%
slezinovka striedavolistá 0 menej ako 1%
mrvica lesná 1-10 menej ako 1%
cistec lesný 1-10 menej ako 1%
zvoncek repkovitý 11-500 menej ako 1%
zvoncek prhlavolistý 1-10 menej ako 1%
sladic obycajný 1-10 menej ako 1%
bažanka trváca 11-500 medzi 1% a 25%
kokorík praslenatý 11-500 menej ako 1%
tônovka dvojlistá 11-500 menej ako 1%
šalátovka múrová 501+ menej ako 1%
kortúza Matthioliho 0 menej ako 1%
ostrica prstnatá 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy