Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Kód TML

TML_6250_009 (16 002,78 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

24.7.2013

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr3 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

40,00

E2

5,00


E1

55,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 30,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

40,00 % 20,00 % 40,00 %

Poznámky

Sprašový val z 11. storočia, intenzívny nástup inváznych drevín.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
šalvia hájna E1 2 - medzi 1% a 50%
ranostajovec pestrý E1 2 - medzi 1% a 50%
kosácik obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
kotúc polný E1 2 - medzi 1% a 50%
cesnak gulovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
silenka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
cesnak polný E1 1 - menej ako 1%
kostrava žliabkatá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava valeská E1 2 - medzi 1% a 50%
vesnovka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
žerucha polná E1 1 - menej ako 1%
ihlica trnitá E1 2 - medzi 1% a 50%
chrastavec rolný E1 2 - medzi 1% a 50%
horcík jastrabníkovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
mliecnik prútnatý E1 2 - medzi 1% a 50%
asparágus lekársky E1 1 - menej ako 1%
ruža šípová E2 2 - medzi 1% a 50%
svíb krvavý E2 2 - medzi 1% a 50%
baza cierna E2 2 - medzi 1% a 50%
slivka trnková E2 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy