Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_035

Dátum monitoringu

7.5.2015

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

588 683,74 m2

JPRL

98

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 5,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 55,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 35,00
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

60,00

E2

5,00


E1

65,00

E0

15,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

980 , 1320

Sklon (%)

100,00

Expozícia

S

 

Poznámky

Neprístupný bralnatý svah, rezervácia


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

200,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

1

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

86,00

1 - Mierne zhoršený

9,00

2 - Stredne zhoršený

4,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smrekovec opadavý E3 30,00
smrek obycajný E3 20,00
jedla biela E3 10,00
jarabina vtácia E3 1,00
buk lesný E3 0,50
javor horský E3 1,00
breza tmavá E3 0,50
topol osikový E3 0,10
jarabina mukynová E3 1,00
borovica lesná E3 0,10
jedla biela E2 1,00
smrek obycajný E2 1,00
jarabina vtácia E2 1,00
smrekovec opadavý E2 1,00
lykovec jedovatý E2 0,50
vrba rakytová E2 0,50
ruža ovisnutá E2 1,00
ríbezla egrešová E2 0,10
jedla biela E1 1,00
lykovec jedovatý E1 1,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy