Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_035

Dátum monitoringu

7.5.2015

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

588 683,74 m2

JPRL

98

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 5,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 55,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 35,00
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

60,00

E2

5,00


E1

65,00

E0

15,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

980 , 1320

Sklon (%)

100,00

Expozícia

S

 

Poznámky

Neprístupný bralnatý svah, rezervácia


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

200,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

1

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

86,00

1 - Mierne zhoršený

9,00

2 - Stredne zhoršený

4,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jarabina mukynová E1 0,50
zubacka devätlistá 0 menej ako 1%
smrekovec opadavý E1 0,50
lazerník širokolistý 0 menej ako 1%
ruža ovisnutá E1 0,50
soldanelka karpatská 1-10 menej ako 1%
Cotoneaster sp. E1 0,50
slezinník zelený 1-10 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 1,00
peracina Robertova 1-10 menej ako 1%
lykovec jedovatý E1 1,00
Aconitum sp. 1-10 menej ako 1%
jedla biela E1 1,00
konvalinka vonavá 0 menej ako 1%
ríbezla egrešová E2 0,10
Thymus sp. 1-10 menej ako 1%
ruža ovisnutá E2 1,00
prvosienka holá 0 menej ako 1%
vrba rakytová E2 0,50
bažanka trváca 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy