Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_045

Dátum monitoringu

30.6.2015

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

70 666,91 m2

JPRL

45b

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 30,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 2,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 68,00

Pokryvnosť etáže

E3

40,00

E2

25,00


E1

90,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

720 , 770

Sklon (%)

100,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

90,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

10,00

50,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

70,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.03 - vysušovanie Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
borovica lesná E2 20,00
borovica lesná E1 5,00
borievka obycajná E1 5,00
Rosa sp. E1 1,00
lieska obycajná E1 1,00
buk lesný E1 1,00
náprstník velkokvetý 1-10 menej ako 1%
Euphorbia cyparissias (syn.) 1-10 menej ako 1%
Asperula glauca (syn.) 1-10 menej ako 1%
Sempervivum hirtum (syn.) 0 menej ako 1%
Cynanchum vincetoxicum (syn.) 1-10 medzi 1% a 25%
kokorík mnohokvetý 1-10 menej ako 1%
Vicia sp. 1-10 menej ako 1%
lazerník širokolistý 11-500 menej ako 1%
Potentilla sp. 1-10 menej ako 1%
Anthyllis sp. 1-10 menej ako 1%
Saxifraga sp. 1-10 menej ako 1%
jahoda obycajná 1-10 menej ako 1%
Hypericum sp. 0 menej ako 1%
šalvia rakúska 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy