Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_045

Dátum monitoringu

30.6.2015

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

70 666,91 m2

JPRL

45b

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 30,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 2,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 68,00

Pokryvnosť etáže

E3

40,00

E2

25,00


E1

90,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

720 , 770

Sklon (%)

100,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

90,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

10,00

50,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

70,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.03 - vysušovanie Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Rosa sp. E1 1,00
borievka obycajná E1 5,00
borovica lesná E1 5,00
Sesleria calcaria (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
borovica lesná E2 20,00
smrek obycajný E1 0,50
Cotoneaster sp. E1 1,00
lieska obycajná E2 1,00
buk lesný E2 1,00
smrek obycajný E2 1,00
borievka obycajná E2 15,00
borievka obycajná E3 3,00
borovica lesná E3 40,00
orlicník obycajný 0 menej ako 1%
ostrica biela 11-500 menej ako 1%
smlz pestrý 0 medzi 1% a 25%
chlpánik obycajný 1-10 medzi 1% a 25%
Plantago sp. 1-10 menej ako 1%
šalvia rakúska 1-10 menej ako 1%
Hypericum sp. 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy