Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_183

Dátum monitoringu

20.5.2015

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

52 466,81 m2

JPRL

39 A p.s.2

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 30,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 40,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

15,00


E1

35,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

825 , 980

Sklon (%)

60,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

Pôvodne výber v p.s.3 - tá je nezapojená, nezabezpečená. Premiestnené do p.s.2.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

95,00

Nepôvodné

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

45,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

10,00

250,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 15,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 15,00

Vhodný (pasívny) 50,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 85,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Nízka 15,00 V+
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 20,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smrek obycajný E2 5,00
jarabina vtácia E2 1,00
buk lesný E1 1,00
jedla biela E1 0,10
javor horský E1 0,50
lieska obycajná E1 0,10
smlz trstovníkovitý 501+ nad 25%
Luzula nemorosa (syn.) 501+ medzi 1% a 25%
kokorík praslenatý 1-10 menej ako 1%
ostružina malinová 1-10 menej ako 1%
peracina dúbravová 11-500 menej ako 1%
jastrabník lesný 11-500 menej ako 1%
srnovník purpurový 1-10 menej ako 1%
tônovka dvojlistá 1-10 menej ako 1%
papradka samicia 11-500 medzi 1% a 25%
kyslicka obycajná 1-10 medzi 1% a 25%
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
Lamium luteum (syn.) 0 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 0 menej ako 1%
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy