Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_067

Dátum monitoringu

9.6.2015

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

21 488,78 m2

JPRL

406 p.s.2

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 35,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 15,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 45,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

2,00


E1

70,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1040 , 1075

Sklon (%)

45,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

15,00

60,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

7,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

90,00

Dvojetážový

10,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

4

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

45,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - neintenzívne Stredná 100,00 V+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jedla biela E3 2,00
zubacka cibulkonosná 501+ medzi 1% a 25%
jasen štíhly E3 15,00
Euphorbia amygdaloides (syn.) 1-10 menej ako 1%
buk lesný E3 47,00
devätsil biely 1-10 medzi 1% a 25%
pšeno rozložité 1-10 menej ako 1%
kozonoha hostcová 1-10 medzi 1% a 25%
šalvia lepkavá 0 menej ako 1%
Luzula nemorosa (syn.) 0 menej ako 1%
zvoncek repkovitý 1-10 menej ako 1%
vranovec štvorlistý 0 menej ako 1%
lipnica hájna 1-10 menej ako 1%
valeriána trojená 1-10 menej ako 1%
samorastlík klasnatý 1-10 menej ako 1%
mednicka ovisnutá 0 medzi 1% a 25%
pakost smradlavý 1-10 menej ako 1%
Senecio nemorensis agg. 0 menej ako 1%
Ribes grossularia (syn.) E1 0,10
horec luskácovitý 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy