Vytlačiť

Roháč obyčajný

Roháč obyčajný


Kód TML

TML_LucaCerv_024 (5 808 802,85 m2)

Meno mapovatela

Olšovský Tomáš

Dátum monitoringu

13.8.2013


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy

Popis

Ls1.2 Dubovo brestovo jaseňové nížinné lužné lesy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C02 - ťažba ropy, alebo plynu Nízka 5,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Poznámky

Všetky zistené imága Lucanus cervus boli odumreté, rojenie je už ukončené. V dotknutom TML majú roháče ideálne podmienky na úspešné prežitie – vyhlásená je tu PR Horný les. Problémom sú zmeny vo vodnom režime rieky Moravy – regulácia rieky, ohrádzovanie inundačného územia, prenikanie inváznych drevín. Pozn: početnosť jednotlivých druhov v TML je súčet všetkých početností z jednotlivých TMP.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 150,00 x 200,00 nie je TML_LucaCerv_024_20130813_TMP_1.jpg
2 200,00 x 250,00 nie je TML_LucaCerv_024_20130813_TMP_2.jpg
3 80,00 x 400,00 nie je TML_LucaCerv_024_20130813_TMP_3.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
fúzač veľký 2 5 ks 45 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
plocháč červený 3 2 ks 5 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Roháč obyčajný 1 5 ks 22 ks vizuálne pozorovanie MUMIA - múmia
Roháč obyčajný 2 7 ks 22 ks vizuálne pozorovanie MUMIA - múmia
Roháč obyčajný 3 10 ks 22 ks vizuálne pozorovanie MUMIA - múmia
fúzač veľký 1 10 ks 45 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač veľký 3 30 ks 45 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
plocháč červený 1 2 ks 5 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
plocháč červený 2 1 ks 5 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte
Andrej Saxa
1.7.2015 21:44:53

Pozoruhodná lokalita

Peter Gáborík
10.8.2015 14:10:39

Naozaj, pozoruhodná lokalita :)

Rýchle odkazy