Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_046

Dátum monitoringu

25.6.2015

Meno mapovateľa

Garčár Marek


Výmera TML

178 913,15 m2

JPRL

113_0

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 10,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 85,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

5,00


E1

90,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

550 , 700

Sklon (%)

30,00

Expozícia

Z

 

Poznámky

Iba vrcholy skalnatých hrebienkov.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

90,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Teucrium sp. 1-10 medzi 1% a 25%
ostrica biela 1-10 medzi 1% a 25%
Thymus sp. 1-10 medzi 1% a 25%
Achillea sp. 1-10 medzi 1% a 25%
margaréta biela 11-500 menej ako 1%
Euphorbia cyparissias (syn.) 1-10 medzi 1% a 25%
luskác lekársky 501+ medzi 1% a 25%
smlz pestrý 11-500 nad 25%
ostrevka vápnomilná 501+ nad 25%
buk lesný E1 1,00
drien obycajný E2 1,00
drác obycajný E2 2,00
jarabina mukynová E2 2,00
jarabina mukynová E3 1,00
buk lesný E3 20,00
borovica lesná E3 30,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy