Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_074

Dátum monitoringu

25.6.2015

Meno mapovateľa

Pirchala Martin


Výmera TML

25 813,87 m2

JPRL

454 B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 1,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 90,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 9,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

2,00


E1

60,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

880 , 900

Sklon (%)

70,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

95,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

30,00

40,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

80,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

95,00

Dvojetážový

5,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 20,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor horský E2 0,50
krticník hluznatý 0 menej ako 1%
smrek obycajný E2 0,50
devätsil biely 0 medzi 1% a 25%
hluchavník žltý 11-500 medzi 1% a 25%
javor horský E3 50,00
bažanka trváca 501+ medzi 1% a 25%
lipkavec marinkový 11-500 medzi 1% a 25%
jedla biela E3 3,00
vranovec štvorlistý 501+ medzi 1% a 25%
Senecio fuchsii (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
papradka samicia 1-10 medzi 1% a 25%
kopytník európsky 11-500 medzi 1% a 25%
kokorík praslenatý 1-10 medzi 1% a 25%
šalvia lepkavá 501+ medzi 1% a 25%
horec luskácovitý 0 menej ako 1%
šalátovka múrová 1-10 menej ako 1%
lubovník chlpatý 0 menej ako 1%
jahoda obycajná 11-500 medzi 1% a 25%
cerkác hájny 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy