Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_039

Dátum monitoringu

22.6.2015

Meno mapovateľa

Pirchala Martin


Výmera TML

249 299,21 m2

JPRL

495

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 10,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 2,00
X2 - Rúbaniská s prevahou drevín 3,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 85,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

10,00


E1

90,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

680 , 900

Sklon (%)

90,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

90,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

10,00

Rôznoveké (> 50 r.)

90,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

150,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

10,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

90,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

0

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

70,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E3 0,10
jarabina mukynová E3 1,00
smrek obycajný E3 8,00
borovica lesná E3 50,00
borovica lesná E2 3,00
skalník ciernoplodý E2 0,50
borievka obycajná E2 0,50
buk lesný E2 0,10
Rosa sp. E2 0,50
jarabina mukynová E2 3,00
lieska obycajná E2 5,00
smrek obycajný E2 5,00
lykovec jedovatý E1 0,50
topol osikový E1 0,50
vrba rakytová E1 0,50
skalník ciernoplodý E1 0,50
borovica lesná E1 0,50
borievka obycajná E1 0,50
buk lesný E1 0,50
Ribes sp. E1 0,50
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy