Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_039

Dátum monitoringu

22.6.2015

Meno mapovateľa

Pirchala Martin


Výmera TML

249 299,21 m2

JPRL

495

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 10,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 2,00
X2 - Rúbaniská s prevahou drevín 3,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 85,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

10,00


E1

90,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

680 , 900

Sklon (%)

90,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

90,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

10,00

Rôznoveké (> 50 r.)

90,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

150,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

10,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

90,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

0

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

70,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E1 0,50
cermel lúcny 1-10 menej ako 1%
borievka obycajná E1 0,50
jahoda obycajná 1-10 menej ako 1%
dušovka alpínska 0 menej ako 1%
borovica lesná E1 0,50
jagavka konáristá 1-10 menej ako 1%
ostružina skalná 11-500 medzi 1% a 25%
skalník ciernoplodý E1 0,50
Seseli sp. 11-500 menej ako 1%
bažanka trváca 11-500 medzi 1% a 25%
vrba rakytová E1 0,50
podbel liecivý 0 menej ako 1%
kruštík tmavočervený 11-500 menej ako 1%
topol osikový E1 0,50
Thymus sp. 1-10 menej ako 1%
hrachor jarný 1-10 menej ako 1%
lykovec jedovatý E1 0,50
ladenec rožkatý 1-10 menej ako 1%
cermel lesný 11-500 medzi 1% a 25%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy