Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_016

Dátum monitoringu

25.6.2015

Meno mapovateľa

Maršalek Peter


Výmera TML

50 525,78 m2

JPRL

229

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 5,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 40,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 35,00
X2 - Rúbaniská s prevahou drevín 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

3,00


E1

5,00

E0

2,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

400 , 510

Sklon (%)

40,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

Porast vychovávaný, presvetlený. Množstvo spracovaných vývratov.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

90,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

100,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

70,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 90,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Stredná 40,00 V-/B-
B02.06 - Výchova lesa Stredná 100,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
paprad samcia 1-10 menej ako 1%
Dryopteris austriaca (syn.) 1-10 menej ako 1%
ostrica prstnatá 1-10 menej ako 1%
lipnica hájna 11-500 menej ako 1%
Luzula nemorosa (syn.) 501+ medzi 1% a 25%
lieska obycajná E1 0,10
lipa velkolistá E1 0,10
jedla biela E1 0,10
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%
smrek obycajný E1 nepôvodné 0,10
Viola silvatica (syn.) 1-10 menej ako 1%
hrab obycajný E1 4,00
hniezdovka hlístová 1-10 menej ako 1%
dub zimný E1 1,00
Betula verrucosa (syn.) E3 0,10
buk lesný E1 25,00
dub zimný E3 15,00
smrek obycajný E2 nepôvodné 0,10
buk lesný E3 65,00
hrab obycajný E2 1,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy