Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_189

Dátum monitoringu

3.6.2015

Meno mapovateľa

Maršalek Peter


Výmera TML

38 789,26 m2

JPRL

666

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 60,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

100,00

E2

3,00


E1

5,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

625 , 710

Sklon (%)

55,00

Expozícia

V

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

7,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

120,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

70,00

Viacetážový

30,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

80,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Ťažbovo-obnovné zásahy 5,00

Vhodný (pasívny) 50,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 95,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Nízka 5,00 V-/B-
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E3 90,00
jelša lepkavá E3 0,10
hrab obycajný E3 5,00
buk lesný E2 3,00
hrab obycajný E2 0,50
lieska obycajná E2 0,50
buk lesný E1 4,00
Betula verrucosa (syn.) E3 5,00
topol osikový E3 1,00
lieska obycajná E3 3,00
hrab obycajný E1 1,00
Betula verrucosa (syn.) E1 0,50
jarabina vtácia E1 0,50
Luzula nemorosa (syn.) 501+ medzi 1% a 25%
zubacka cibulkonosná 11-500 menej ako 1%
kokorík praslenatý 1-10 menej ako 1%
srnovník purpurový 1-10 menej ako 1%
papradka samicia 1-10 menej ako 1%
jastrabník lesný 1-10 menej ako 1%
lipnica hájna 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy