Vytlačiť

Smrekovcovo-limbové lesy

Smrekovcovo-limbové lesy


Kód TML

TML_9420_038

Dátum monitoringu

16.6.2015

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

152 322,40 m2

JPRL

1133

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls9.1 - Smrekové lesy cucoriedkové 40,00
Ls9.4 - Smrekovcovo-limbové lesy 55,00
Sk2 - Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 4,00
Sk3 - Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 1,00

Pokryvnosť etáže

E3

60,00

E2

25,00


E1

70,00

E0

40,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1300 , 1550

Sklon (%)

100,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

aktivita L10 = rozptýlená kôrovcová kalamita;


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

3,00

200,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

30,00

Viacetážový

30,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

10

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

2

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

90,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
L07 - búrky Vysoká 5,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Empetrum sp. 1-10 menej ako 1%
jastrabník lesný 0 menej ako 1%
iskerník platanolistý 0 menej ako 1%
Senecio nemorensis agg. 1-10 menej ako 1%
macucha cesnackovitá 1-10 menej ako 1%
kýchavica biela 11-500 menej ako 1%
ploník stencený 1-10 menej ako 1%
kostrbatec trojrohý 1-10 menej ako 1%
podbelica alpínska 1-10 menej ako 1%
borovica limbová E2 1,00
smrek obycajný E3 28,00
smrek obycajný E1 4,00
jarabina vtácia E1 5,00
zemolez cierny E1 0,50
jarabina vtácia E3 2,00
smrekovec opadavý E3 0,50
borovica limbová E3 30,00
smrek obycajný E2 10,00
jarabina vtácia E2 5,00
borovica horská E2 10,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy