Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_042

Dátum monitoringu

15.6.2015

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

274 912,79 m2

JPRL

136a

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 15,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 15,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 70,00

Pokryvnosť etáže

E3

40,00

E2

5,00


E1

90,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

800 , 900

Sklon (%)

100,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

90,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

160,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

100,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

0

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

5

Ležiace

1

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

5,00

1 - Mierne zhoršený

55,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

20,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
L09 - prírodný požiar Stredná 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
kokorík mnohokvetý 1-10 menej ako 1%
jahoda obycajná 1-10 menej ako 1%
lipkavec Schultesov 1-10 menej ako 1%
buk lesný E1 0,10
lipa velkolistá E2 0,10
vrba rakytová E1 0,10
jarabina vtácia E1 0,50
lipkavec sivý 1-10 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E1 0,10
lalia zlatohlavá 1-10 menej ako 1%
jarabina mukynová E1 0,50
sezel sivý 11-500 menej ako 1%
borovica lesná E1 1,00
horcinka horká 1-10 menej ako 1%
borievka obycajná E2 0,10
prvosienka holá 1-10 menej ako 1%
smrekovec opadavý E2 0,50
Chrysanthemum leucanthemum (syn.) 1-10 menej ako 1%
javor horský E2 0,10
Gymnocarpium sp. 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy