Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_042

Dátum monitoringu

15.6.2015

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

274 912,79 m2

JPRL

136a

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 15,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 15,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 70,00

Pokryvnosť etáže

E3

40,00

E2

5,00


E1

90,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

800 , 900

Sklon (%)

100,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

90,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

160,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

100,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

0

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

5

Ležiace

1

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

5,00

1 - Mierne zhoršený

55,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

20,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
L09 - prírodný požiar Stredná 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
borovica lesná E3 40,00
jarabina mukynová E3 0,50
smrek obycajný E3 0,50
buk lesný E3 0,50
smrekovec opadavý E3 1,00
lipa velkolistá E3 0,50
borovica lesná E2 3,00
jarabina mukynová E2 1,00
smrek obycajný E2 0,50
jarabina vtácia E2 0,10
vrba rakytová E2 0,50
buk lesný E2 0,10
javor horský E2 0,10
smrekovec opadavý E2 0,50
borievka obycajná E2 0,10
borovica lesná E1 1,00
jarabina mukynová E1 0,50
smrek obycajný E1 0,10
jarabina vtácia E1 0,50
vrba rakytová E1 0,10

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy