Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_111

Dátum monitoringu

28.4.2015

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

122 788,30 m2

JPRL

1304

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 75,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 25,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

0,00


E1

85,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

730 , 820

Sklon (%)

40,00

Expozícia

SZ

 

Poznámky

Rubus sp. = Rubus fruticosus;


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

85,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

40,00

90,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

100,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

40,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
výchovných opatrení 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - stenčovanie vrstvy lesa Nízka 100,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 20,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 100,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
pakost smradlavý 0 menej ako 1%
lipnica hájna 0 menej ako 1%
jarabina mukynová E3 0,10
hrab obycajný E3 2,00
buk lesný E3 3,00
buk lesný E1 0,50
ruža šípová E1 0,10
jasen štíhly E1 0,50
Prunus sp. E1 0,10
javor horský E1 0,10
javor mliecny E1 0,50
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 0,50
Tilia grandifolia (syn.) E3 0,10
javor mliecny E3 5,00
Veronica sp. 11-500 menej ako 1%
nezábudka lesná 0 menej ako 1%
jahoda obycajná 0 menej ako 1%
Carex leporina (syn.) 0 medzi 1% a 25%
fialka vonavá 1-10 menej ako 1%
lalia zlatohlavá 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy