Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_052

Dátum monitoringu

2.6.2015

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

81 752,07 m2

JPRL

402

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 3,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 97,00

Pokryvnosť etáže

E3

45,00

E2

7,00


E1

60,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

410 , 450

Sklon (%)

80,00

Expozícia

J

 

Poznámky

Naplnená Centaurea montana, pretože Centaurea sp. nie je v ponuke.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

65,00

Invázne

1,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

40,00

90,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,50

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

30,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 90,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - neintenzívne Vysoká 100,00 V+/B-
K01.01 - erózia Stredná 10,00 V-
K02.01 - sukcesia Stredná 80,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
borovica lesná E3 45,00
lieska obycajná E3 2,00
borovica lesná E2 1,00
lieska obycajná E2 3,00
svíb krvavý E2 1,00
Rosa sp. E2 0,10
lipnica hájna 1-10 menej ako 1%
ostrica biela 1-10 menej ako 1%
luskác lekársky 11-500 menej ako 1%
lazerník širokolistý 1-10 menej ako 1%
Euphorbia cyparissias (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
mednicka ovisnutá 1-10 medzi 1% a 25%
sezel feniklový 11-500 medzi 1% a 25%
náprstník velkokvetý 1-10 medzi 1% a 25%
silenka ovisnutá 1-10 medzi 1% a 25%
Hypericum sp. 0 menej ako 1%
Centaurea montana (syn.) 11-500 menej ako 1%
Cytisus nigricans (syn.) 1-10 menej ako 1%
veronika obycajná 1-10 menej ako 1%
cesnak tuhý 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy