Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_032

Dátum monitoringu

2.6.2015

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

7 800,53 m2

JPRL

391

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 50,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

15,00


E1

80,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

400 , 450

Sklon (%)

100,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

1,00

Stav

Narušený

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

30,00

60,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

10,00

1 - Mierne zhoršený

80,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia Nízka 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
slivka trnková E1 2,00
bršlen európsky E1 1,00
rešetliak precistujúci E1 1,00
borievka obycajná E1 1,00
borovica lesná E1 1,00
smrek obycajný E2 nepôvodné 1,00
Sedum maximum (syn.) 1-10 menej ako 1%
Cornus sanguinea (syn.) E2 2,00
reznacka lalocnatá 0 menej ako 1%
krušina jelšová E2 2,00
rebrícek obycajný 1-10 menej ako 1%
Crataegus sp. E2 1,00
jahoda obycajná 1-10 medzi 1% a 25%
hruška obycajná E2 1,00
dúška materina 1-10 medzi 1% a 25%
Betula verrucosa (syn.) E2 1,00
Potentilla sp. 1-10 menej ako 1%
bršlen európsky E2 1,00
Galium sp. 1-10 menej ako 1%
rešetliak precistujúci E2 2,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy