Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_051

Dátum monitoringu

21.5.2015

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

272 722,94 m2

JPRL

434

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 15,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 15,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 70,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

7,00


E1

75,00

E0

0,05


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

540 , 684

Sklon (%)

100,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

95,00

Nepôvodné

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

1

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

10,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

40,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
klincek pyšný 0 menej ako 1%
Entodon schreberi (syn.) 0 menej ako 1%
Dicranum undulatum (syn.) 0 menej ako 1%
šalvia lúcna 0 menej ako 1%
pakost krvavý 1-10 menej ako 1%
marinka farbiarska 0 menej ako 1%
devätorník peniažtekový 1-10 menej ako 1%
Hieracium pilosella (syn.) 0 menej ako 1%
bažanka trváca 0 menej ako 1%
Verbascum sp. 0 menej ako 1%
prvosienka holá 1-10 menej ako 1%
Galium vernum (syn.) 0 menej ako 1%
skalnicník gulkovitý 0 menej ako 1%
Festuca sp. 1-10 medzi 1% a 25%
slezinník červený 0 menej ako 1%
hniezdovka hlístová 0 menej ako 1%
krvavec menší 11-500 medzi 1% a 25%
horcinka horká 0 menej ako 1%
nátržník sedmolistý 501+ medzi 1% a 25%
jagavka konáristá 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy