Vytlačiť

zvonovec ľaliolistý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

skalné útvary a bývalý TTP zarastajúci drevinami, prevažne smrekom

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

TML založená na mieste, ktoré RNDr. Dana Bernátová, CSc. identifikovala ako miesto, z ktorého bol v r.1980 publikovaný údaj o výskyte v rámci výsledkov floristického výskumu Gaderskej a Blatnickej doliny. V tom čase druh rástol na/pri skalných útvaroch obklopených travinno-bylinným porastom. Hustý lesný porast tvorený prevažne smrekom, ktorý v súčasnosti lokalitu výrazne zatieňuje, sa vyvinul neskôr. V r.2023 nebol druh na lokalite nájdený, jeho vyhľadávanie bude opakové v ďalších rokoch.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

0,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Počet jedincov (ks)

0

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

0,00


Kvetnaté rastliny

0,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

600,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

80,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Nepriaznivé vplyvy

zreteľné,lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky)

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy