Vytlačiť

hľuzovec Loeselov

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Slatiny s vysokým obsahom báz

Popis

Pramenisko pri päte duny

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 100,00 V+/B+
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 100,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Nízka 5,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Populácia na lokalite zanikla vplyvom prítomnosti bobra, ktorý zmenil vodný režim lokality a zatopil celú plochu. Na jeseň v roku 2018 sme začali s postupným kosením plochy od duny. V rokoch 2019-2020 bola lokalita niekoľkokrát ročne pokosená. Potlačil sa hustý porast trstiny v prospech bezkolenca a hlavne ostríc. Boli odstránené jelše a porast sa výrazne presvetlil. Zaznamenal sa výskyt rašelinníka na malej ploche. Rok 2020 bol zrážkovo konečne výdatný, čo pomohlo k regenerácii celej plochy. Na ploche je pomerne dosť vody. V roku 2020 sa objavil rašelinník, ktorý tu bol pozorovaný aj v tomto roku. Takisto sa tu objavila aj Carex flava agg. či Carex pulicaris.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

0,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Počet jedincov (ks)

0

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

0,00


Kvetnaté rastliny

0,00


Plodové rastliny

0,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

1 800,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

3,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
Sphagnum sp. Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
berla vzpriamená Nie VU Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
ostrica metlinatá Nie EN Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
ostrica blšná Áno ENr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
pichliac mociarny Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
Carex flava agg. Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
žaburinka menšia Nie Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy