Vytlačiť

hľuzovec Loeselov

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Slatiny s vysokým obsahom báz

Popis

Plochy po bývalej ťažbe rašeliny.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 100,00 V+/B+
K01.04 - zavodňovanie Stredná 100,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Nízka 20,00 V-/B-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Od roku 2017 je lokalita každoročne kosená v jesenných až zimných mesiacoch, čo nie je najvhodnejšia doba na potlačenie výskytu trste a bezkolenca. Biomasa je vždy odstránená, ale neskoré kosenie nezabraňuje prosperovaniu expanzívnych tráv. V minulosti sa podarilo odstrániť mnohé dreviny, lokalita má o niečo zlepšený vodný režim, ale tento rok bola vegetácia (hlavne bezkolenec) opätovne veľmi hustá. Od roku 2017, kedy sa na lokalite zaznamenalo 30 exemplárov hľuzovca, do roku 2020 stúpala početnosť na 253 exemplárov. Od roku 2020 počet exemplárov postupne klesá. Počet jedincov oproti minulému roku zas mierne poklesol (z 96 na 78).


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

9 200,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

78

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

35,00


Kvetnaté rastliny

43,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

12 600,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

5,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

1,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
jelša lepkavá Nie Nie
ostrica Hartmannova Áno NT Nie
ostrica šupinatoplodá Nie NT Nie
ostrica prosová Nie Nie
ostrica Hostova Áno VU Nie
ostrica plstnatoplodá Áno VU Nie
ostrica Oederova Nie ENr Nie
ostrica ježatá Nie Nie
ostrica ostrá Nie Nie
pichliac mociarny Nie Nie
bahnička málokvetá Nie NT Nie
kruštík močiarny Áno VU Nie
páperník širokolistý Nie Nie
konopác obycajný Nie Nie
lipkavec potocný Nie Nie
lubovník štvorkrídly Nie Nie
sitina clánkovaná Nie Nie
hľuzovec Loeselov Áno CRr Nie
karbinec európsky Nie Nie
cerkác obycajný Nie Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy