Vytlačiť

poniklec veľkokvetý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

Popis

Plocha po opustených vinohradoch a pasienkoch

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Stredná 70,00 V+/B+
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 30,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Vysoká 20,00 V-/B-
G05.09 - oplotenie Vysoká 80,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

V zime 2019/2020 bol vybudovaný oplôtok okolo plochy s najväčším výskytom Pulsatilla grandis. Na pletivo boli ešte navyše zavesené odpudzovače zveri, ktoré sme obnovovali aj túto zimu. Menšia plocha výskytu bola len vytýčená kolíkmi, na ktoré boli zavesené odpudzovače zveri. V zime roku 2021 bola dobudovaná ešte časť oplôtku na ochranu ďalšej časti populácie. Počas monitorovania sa na ploche nachádzali aj kvitnúce, aj odkvitnuté rastliny, v závislosti na oslnení plochy. Tento rok bolo zaznamenaných 570 jedincov, čo oproti minuloročnému extrému (1018 ex) je zníženie počtu, ale v porovnaní s počtami pred rokom 2021 je to stále veľmi dobrý stav populácie. Celkovo z 570 exemplárov malo 10 exemplárov ohryzené kvety. Môžeme konštatovať, že bolo zverou poškodených 1,7% celkovej populácie. Toto pomerne nízke percento bolo dosiahnuté oplotením väčšiny populácie vyskytujúcej sa na Veterníku. Bez tohto zásahu by bola v podstate polovica populácie likvidovaná zverou hromadne sa vyskytujúcou na lokalite.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

570

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

560,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

6 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
ostrica nízka Nie Nie
kavyl Ivanov Áno VU Nie
vstavač vojenský Áno VU Nie
cerešna krovitá Nie VU Nie
zvoncek sibírsky Nie Nie
Orobanche sp. Nie Nie
pakost krvavý Nie Nie
lan žltý Nie LR Nie
lan rakúsky Nie LR Nie
hmyzovník Holubyho Áno CRr Nie
pätprstnica obyčajná Áno VU Nie
poniklec veľkokvetý Áno VU Nie
hlaváčik jarný Áno VU Nie
kosatec dvojfarebný Áno VU Nie
veternica lesná Nie LR Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy