Vytlačiť

Bučiak trsťový (veľký)

Bučiak trsťový (veľký)


Kód TML

TML_22_018_BotaStel (715 048,52 m2)

Meno mapovatela

Lackovičová Zuzana

Dátum monitoringu

17.4.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Vodné plochy 100 %

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02 - Nízka 30,00 V-/B-
J02.01 - zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Škorec lesklý (obyčajný) TMP_22_018_000 100 ks 100 ks NOCOVISKO - na nocovisku
Drozd plavý TMP_22_018_000 1 ks 1 ks B2 - možné hniezdenie
Kačica chrapačka TMP_22_018_000 12 ks 12 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Volavka popolavá TMP_22_018_000 1 ks 1 ks B1 - možné hniezdenie
Bučiak trsťový (veľký) TMP_22_018_000 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Bažant poľovný TMP_22_018_000 1 ks 1 ks B2 - možné hniezdenie
Potápka hnedá (malá) TMP_22_018_000 3 ks 3 ks B1 - možné hniezdenie
Straka čiernozobá (obyčajná) TMP_22_018_000 1 ks 1 ks B1 - možné hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy