Vytlačiť

závitovka

závitovka


Kód TML

TML_TortRige_003 (41 481,24 m2)

Meno mapovatela

Celer Slavomír

Dátum monitoringu

1.8.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 10,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Druh nebol identifikovaný na lokalite


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Cladonia sp. Tansley-modif. / 2 - medzi 1% a 25% determinácia v teréne PODA - rastie na povrchu pôdy
Polytrichum sp. Tansley-modif. / 2 - medzi 1% a 25% odber na neskoršiu determináciu PODA - rastie na povrchu pôdy

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy