Vytlačiť

netopier veľkouchý

netopier veľkouchý


Kód TML

TML_M3_084 (195 651,57 m2)

Meno mapovatela

Hapl Ervín

Dátum monitoringu

24.8.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

jazierko

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.02 - zazemňovanie Vysoká 100,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Jazierko síce s dostatočným prítokom vody, no značne zazemnené a zarastené vegetáciou bez súvislej vodnej hladiny. Po dažďoch evidentne dochádza k naplaveniu más zemi z podložia priľahlej lesnej cesty. Predmet záujmu v aktuálnom stave bez revitalizácie je bez ďalších výhliadok, návrh na zrušenie TML.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika Kvalita populácie
uchaňa čierna 0 NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly Zlá
netopier veľkouchý 0 NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly Zlá
netopier Brandtov 0 NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly Zlá
netopier fúzatý 0 NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly Zlá
ucháč svetlý 0 NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly Zlá
netopier nymfin 0 NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly Zlá
0 NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly Zlá

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy