Habáňovo

Kód územia

SKUEV0056

Výmera územia

3,320 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Látky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,59027778

Zemepiská dĺžka

19,66972222

Nadmorská výška (m)

Max

1011

Priemerná

1001

Min

991

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Triturus montandoni

Popis územia

Basement of the site is mostly built by granodiorites and diorites with a sporadic presence of magnetic iron ore.

Ciele ochrany

The site is protected under Ramsar Convention and belongs to one of the most preserved wetland areas of Slovakia. It has been included in the national network of protected areas. The site features communities of the habitat types 6430 Hygrophilous tall-herb fringe communities of plains and of the montane to alpine belts and 9110 Luzulo-Fagetum beech forest. These types are accompanied by the representative examples of the habitat 7140 Transition mires and quaking bogs (under protection of Ramsar Convention) which belong to one of the most preserved habitats of the kind in Slovakia.

Zraniteľnosť

The site might negatively be impacted by the self-propelled invasion of tree specimen (seral processes) such as spruce, willow species, birch, aspen, juniper, etc. from the surrounding area. Even though the site belongs to the forestland cadastre category the occupier has not introduced activities with direct negative impact on its natural status although some efforts to afforest the site have been previously recorded. Its upper drier part used to be grazed in the past but regular grazing has been withdrawn. Therefore is possible to say that the area is free of any significant anthropogenic impact.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie

Ostatné druhy

Achillea ptarmica, Carex canescens, Carex flava, Dactylorhiza majalis subsp. majalis, Drosera rotundifolia, Gymnadenia conopsea, Juncus filiformis, Lycopodium clavatum, Meles meles, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Parnassia palustris, Pseudorchis albida, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Soldanella hungarica, Sorex araneus, Tephroseris integrifolia, Viola palustris, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov